1 april 2017

Over ons

PV Gouda heeft circa 200 leden, waarvan ongeveer 60% de sport op een recreatieve manier beleeft en ongeveer 40% er (ook) meer op gericht is om de sport middels toernooien en competities in wedstrijdverband te beoefenen.

Onze speeltijden zijn:

Maandagmiddag 13.30 – 16.30 uur
Dinsdagavond 19.30 – 22.00 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Donderdagmiddag 13.30 – 16.30 uur
Donderdagavond 19.30 – 22.00 uur
Zondagmiddag 13.30 – 17.30 uur

Op speelmomenten zijn wij telefonisch bereikbaar onder nr 0182-527910

Wil je eens nader kennismaken, kom gerust eens langs.

Je kunt twee weken komen proefboulen voordat je besluit al of niet lid te worden.

Onze Visie

Petanque Vereniging Gouda wil:
• Een platform bieden voor zowel de recreatieve beoefening van het jeu de boules spel als de beoefening van petanque als wedstrijdsport.
Recreant en wedstrijdspeler dienen hierbij respectvol met elkaar om te gaan vanuit een opvatting: “wij zijn allen lid van één en dezelfde vereniging”
• Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid, het (mogelijk) sociaal isolement van leden tegengaan d.m.v. het bevorderen van onderlinge sociale contacten.

De organisatiestructuur

PV Gouda staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 40465297.
De vereniging kent Statuten en een Huishoudelijk reglement.
Het bestuur wordt aangesteld door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur delegeert een aantal taken aan Commissies.

org

ACcie= ACcommodatie commissie
BKcie= Bar en Keuken commissie
PRcie= Public Relations commissie
WZcie= WedstrijdZaken commissie
OTcie= Opleidingen en Training commissie
CLcie= Jeu de Boules Clinics commissie
SEcie= Speciale Evenementen commissie
WScie= WedstrijdSecretariaat commissie

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Thom Dessing (voorzitter)
Aart den Boon (vicevoorzitter)
Cor van Holten (1e penningmeester)
Corrie Mourits (2e penningmeester)
Gerard Mellegers (1e secretaris)
Joke van den Berg-De Groot (2e secretaris)
Annelike de Wilde (lid)

Zij regelen o.a. de financiën, de dagelijkse gang van zaken, vertegenwoordigen de vereniging naar buiten en bereiden de jaarlijkse Algemene LedenVergadering voor.

Secretariaat:
Postbus 275
2800 AG Gouda
E-mail

Ons sportcomplex

Ons Sportcomplex telt 38 buitenbanen en 16 binnenbanen. Ook beschikken wij over een prachtig clubhuis.

Ons sportcomplex is gelegen op Sportcomplex “De uiterwaard”, Uiterwaardseweg 3 t/m 4, 2507 CD  GOUDA.

p1000596
Foto: Buitenbanen en clubhuis.

hal
Foto: Overdekte hal (Boulodrôme) met 16 banen.

Geschiedenis

Jeu de Boules is bij velen bekend als het balspel dat op Franse dorpspleinen en op honderden Nederlandse velden wordt gespeeld. De Jeu de Boules vorm zoals wij die spelen heet Pétanque en is ontstaan rond 1910. Pétanque geniet bekendheid over de hele wereld. De sport wordt door jong en oud bedreven, zowel in recreatief verband als in regionale, nationale en internationale toernooien en competities.

Op 11 september 1985 is Jeu de Boules Vereniging Gouda (JBV Gouda) opgericht en werd een klein en eenvoudig onderkomen aan de Nieuwe Gouwe OZ ingericht. In 1993 werd onze nieuwe sportaccommodatie in het sportcomplex “De Uiterwaard” betrokken. In maart 2016 heeft de vereniging haar naam gewijzigd in Petanque Vereniging Gouda (PV Gouda).

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB)

PV Gouda is net als veel andere verenigingen aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). De NJBB is een overkoepelende organisatie die onder andere zorg draagt voor opleiding van wedstrijdleiders en scheidsrechters, de organisatie van de Nationale Petanque Competitie, Nationale Kampioenschappen en overige landelijke wedstrijden. De aangesloten verenigingen kunnen hier eveneens terecht voor ondersteuning bij o.a. juridische en promotieactiviteiten.