Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan!

PV Gouda is een vereniging. Een vereniging waar je sport, waar je recreatief kunt genieten van Jeu de Boulen of Petanque spelen in wedstrijdverband. We drinken met elkaar een drankje in een gezellige kantine of op het terras. We doen mee met onze reguliere speelmomenten, clubtoernooien competities of andere leuke evenementen zoals de ontmoeting met de Fransen tijdens de pinksterdagen. We verzorgen introductielessen (Basis Opleiding Petanque) en bieden trainingsmogelijkheden aan voor de jeugd en volwassenen. Je leert er om in een team te spelen, je leert er omgaan met winst en verlies, je deelt soms lief en leed met elkaar, je lacht of huilt er samen om, je leert er vrienden kennen en soms zelfs je levenspartner.

Dat alles is echter alleen mogelijk doordat we naast sporten ons ook als vrijwilliger inzetten voor de vereniging. Iedereen voor zover mogelijk naar wat hem / haar past qua interesses, beschikbare tijdstippen en/of talenten. Of om gewoon te helpen omdat de klus nu eenmaal moet worden gedaan. Als we allemaal iets doen, blijft het ook voor iedereen leuk! En is de vereniging minder kwetsbaar; de continuïteit komt niet direct in gevaar als er een vrijwilliger weg valt. 

Door de inzet van zoveel PV Gouda vrijwilligers blijven de kosten laag. Zonder vrijwilligers zou onze vereniging onbetaalbaar worden en ophouden te bestaan!

Door te consumeren én te produceren ontstaat ons kwaliteitsproduct Petanque Vereniging Gouda. Met alleen consumeren (Jeu de Boules/Petanque spelen) gaat dat niet lukken!

Om te borgen dat alle leden, die daartoe fysiek en mentaal in staat zijn, zich op enigerlei wijze actief inzetten voor de club heeft PV Gouda een vrijwilligersbeleid vastgesteld.

Een bestuurslid kan in principe geen lid van een commissie zijn. Alléén in uitzonderingssituaties kan een taak ad interim worden ingevuld. Een bestuurslid kan wel één of meerdere commissies als aandachtsgebied hebben en als contactpersoon tussen commissie en bestuur optreden

Ieder lid, jeugdiger dan 81 jaar, wordt geacht zich op enigerlei wijze minimaal 4 dagdelen per jaar voor de vereniging in te zetten. Veelal betekent dit deelname aan de bardiensten, maar dat kan in overleg ook op andere manieren worden ingevuld. Uiteraard geldt dit sowieso voor  jeugdigen onder de 18 jaar. Ons beleid is dat deze minimumtaak niet kan worden afgekocht.

Indien een vrijwilligerstaak langdurig niet kan worden ingevuld en hiermee de kwaliteit van de vereniging ernstig in het geding komt, kan het bestuur besluiten om voor deze taak een (kleine) vergoeding te verstrekken of deze taak uit te besteden aan derden. Dit laatste zal uiteraard consequenties hebben voor onze exploitatie.

Er zijn vele vrijwilligerstaken die meer inzet vragen dan de 4 dagdelen per jaar.

Doe je nog niets of wil je je inzetten voor een bestuurs- of commissietaak of iets anders, kijk dan eens bij Vacatures. Het bestuur gaat graag hierover met je in gesprek.

0182 527 910