Wil je de verbouwing en de verduurzaming volgen, bekijk en lees hieronder verder.

In 2020 kwam het gedeelte van het gebouw waarin zich ons clubhuis bevindt, vrij. De gemeente Gouda verlengde het contract niet met Cyclus. Cyclus gebruikte de ruimte voor opslag van gereedschap en voor machines die werden gebruikt voor het onderhoud van de sportvelden van Rugbyclub Gouda en honk-en softbalvereniging The Braves. PV Gouda zag dit als een mogelijkheid om het bestaande clubgebouw uit te breiden. Het Cycluspand (UW3 genaamd) kon in oktober 2021 worden aangekocht.

Ons clubgebouw voor de verbouwing met rechts het gedeelte gehuurd door Cyclus.

In de zomer van 2021 is een begin gemaakt met de verduurzaming. Op het boulodrôme zijn 24 zonnepanelen geïnstalleerd.

Zonnepanelen op het boulodrôme.

In februari 2022 is PV Gouda begonnen met de verbouwing van UW3 en met verduurzaming van het boulodrôme en het clubgebouw. Als eerste worden de ramen met de luiken verwijderd om plaats te maken voor grote kozijnen met rolluiken. Dit alles onder de bezielende leiding van onze professionele hobbyisten Hans Blom en Cees van den Berg. Diverse andere leden steken een behulpzaam handje toe. Nadat de kozijnen zijn geplaatst wordt de garagedeur verwijderd en vervangen door een houten wand. In het boulodrôme en in de kantine worden de verwarmingsbuizen geïsoleerd en de verwarmingen aan de achterkant voorzien van isolatiefolie .

Aan de zijkant is de garagedeur vervangen door een vaste wand.

Hier was ooit de garagedeur.
Hier was ooit de garagedeur.

Nadat de kozijnen zijn geplaatst worden in april en mei 2022 de enkelglas ramen in het hele gebouw vervangen door dubbelglas. Tevens worden de rolluiken in UW3 geplaatst. In het kader van de verduurzaming worden de muren in het hele gebouw geïsoleerd. Ons clubhuis krijgt een meer uniforme uitstraling.

Clubgebouw na het plaatsen van de kozijnen in UW3.

In UW3 start het binnenwerk. Er wordt flink gehakt bij de middentoiletten. De douches en de kasten verdwijnen. Voor de toernooien blijft een toilet bestaan. In UW3 komt een vliering boven een gedeelte van de nieuwe kantine. Het plafond wordt voorzien van isolerende steenwol. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van elektrische leidingen. Ook worden de rachels voor het plafond aangebracht. DE muren waar een doorbraak moet komen naar het bestaande clubgebouw worden gezaagd. Voor onze klussers breekt de vakantietijd aan en liggen de werkzaamheden voorlopig stil.

Na de vakanties worden in de huidige kantine de rachels en de isolatie aangebracht. De pijpen van de afzuiginstallatie worden vervangen en wordt het plafond verlaagd en geïsoleerd. De akoestiek wordt verbeterd door geluidsdempende platen te gebruiken in het plafond. Ook hier worden rachels en isolerend materiaal aangebracht aan het schuine deel van het dak. In december worden de gipsplaten aan de schuine delen bevestigd. De kantine is nu bijna klaar. Wie gaat de schildersklus klaren?

In januari 2023 start men met de sloop van het laatste middentoilet en enkele muurtjes de nog niet zijn omgehaald. Het tegelwerk gaat van de muren en de vloer. Ook worden doorgangen gerealiseerd en de plafonds krijgen rachelwerk om de gipsplaten te bevestigen. In het gebouw worden de verwarmingsbuizen boven het plafond geïsoleerd. De gipsplaten in de kantine worden geschilderd.

De schilder is gevonden! Als een echte Fransman haalt Gerard Mellegers de meest uitzonderlijke capriolen uit op de steiger.

De (oude) kantine is klaar. Het is weer gezellig vertoeven.

De kantine in gebruik

De werkzaamheden aan het nieuwe toilettenblok vorderen gestaag. Na de aanleg van afvoer-, elektricteits- en waterleidingen kan er weer (op)gebouwd worden.

Het nieuwe toiletblok.

Op 17 april is de firma IJsselstein gestart met het aanleggen van de elektrische bedrading.

Na de zomerstop zijn onze professionele amateurbouwvakkers weer gestart. Zij hebben de doorgangen naar de fustruimte en de gang geforceerd. Daarvan is echter nog niet veel te zien. De plaatsen waar de deuren moeten komen zijn afgedekt met platen om te zorgen dat het bouwstof zich niet kan verspreiden door de gebruikte delen van ons clubgebouw. In de gang naar de fustruimte zijn kasten gemaakt die achterin de gang stonden.

Naast de bouwvakkers is er een heuse schildersploeg in het leven geroepen. Deze leden zijn vanuit de Accomodatiecommissie gedetacheerd. Op dit moment wordt de buitenboel geschilderd. Er wordt gekeken of de bewegende delen een andere kleur moeten krijgen. Om leden er op te wijzen dat de kozijnen zijn geschilderd, wordt van alles uit de kast gehaald. Gewoon NAT valt niet op. Om de aandacht te trekken is het NADT geworden. Zo te zien werkt dit. Er zijn nog geen “witte” leden gesignaleerd. De buitenboel krijgt een bordeaux-achtige kleur. Rien de Heer is volop bezig om deze kleur op de bewegende delen aan de buitenkant te schilderen. Ron de Hond en Peter Prevo zorgen voor wat resterende verfwerkzaamheden.

Intussen zijn de toiletgroep, de bar en de gangen gestuct. Komende tijd zullen de toiletten worden betegeld.

Op 2 oktober is het zo ver. De doorgang tussen het oude en nieuwe gedeelte wordt geopend. De deur wordt ingehangen.

We raken steeds meer in een eindfase. Dat betekent dat veel zaken moeten worden afgewerkt. Rien en Gerard zorgen voor het schilderwerk. De kasten uit de gang zijn verplaatst naar de doorgang naar de fustruimte. Deze doorbraak zal ook niet lang op zich laten wachten.

De oude afzuiginstallatie is vervangen. Dit moet gebeuren voordat het nieuwe plafond wordt opgehangen. Na de eerste doorgang is nu ook de tweede doorgang naar de fustruimte klaar. Rien staat weer te popelen om hier het verfwerk te gaan doen.

Na de montage van de nieuwe afzuiginstallatie kon het nieuwe plafond opgehangen worden.

De nieuwe kantine en de nieuwe entree krijgen vorm.

De nieuwe kantine . . .
De nieuwe kantine . . .
en de nieuwe entree.
en de nieuwe entree.

Intussen is het verlaagde plafond aangebracht en de toiletgroep gemonteerd. De verlichting en de vloeren maken het af.

Een impressie:

Na de Kerst begint de inrichting. Er zijn tekeningen gemaakt van de hoekbanken en de bar. Diverse meubelen zoals tafels en stoelen zijn aangeschaft. Er wordt gestreefd de opening eind mei te laten plaats vinden.

0182 527 910