Nieuwsbericht

Drie nieuwe ereleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 maart jl heeft bij Petanque Vereniging Gouda een
bestuurswisseling plaatsgevonden. Na 15 jaar bestuurswerk, waarvan 13 jaar als voorzitter, heeft Thom
Dessing de andere kant van de bestuurstafel opgezocht. Eerste secretaris Gerard Mellegers had deze stap
vorig jaar reeds gemaakt. Mede vanwege het, enige maanden geleden, onverwachtse overlijden van
onze eerste penningmeester Cor van Holten, ontstonden vacatures voor een volledig nieuw dagelijks
bestuur. Zowel Gerard als Cor hebben zich meer dan 10 jaar voor de vereniging ingezet. Ook Annelike de Wilde is gestopt als bestuurslid.

De ledenvergadering heeft vervolgens Thom, Gerard en Cor (postuum) het erelidmaatschap van de vereniging toegekend.

0182 527 910