Evenement

Actie 555 – 19 februari

Het bestuur van PV Gouda heeft gemeend ook iets te willen/moeten doen voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië.

Na een kort overleg hebben we besloten hiervoor op zondag 19-02-2023 een intern toernooi te organiseren voor, en als het kan met, alle leden en intrducees. Om het toernooi toegankelijk te maken voor alle leden en introducees kan er gekozen worden uit het aantal te spelen partijen.

Tijden

Wedstrijdsysteem

Inschrijfgeld

De vereniging draagt minimaal 50% van de omzet van de bar bij.

Wanneer je verhinderd bent om te spelen dan kun je een bijdrage overschrijven naar giro: NL84RABO0108229300 onder vermelding van Turkije / Syrië.

0182 527 910