9, augustus, 2021

Sportstimuleringsfonds

Gedurende de pilotperiode van 1,5 jaar kunnen Gouwenaars van 18 jaar en ouder met een laag inkomen een beroep doen op deze regeling. De drempel om mee te kunnen doen bij een sportvereniging wordt hiermee verlaagd.
 
Ook de sport stond in 2020 en in 2021 in het teken van corona. Veel kan niet en inkomsten vallen weg. De agenda wordt vooral bepaald door het veilig aanbieden van sportactiviteiten voor zover dat mag. Mede door corona is in najaar 2020 nog subsidiegeld beschikbaar uit o.a. de Gouds SportakkoordPOT. En zoals de bekende Cruijffiaanse uitspraak luidt: “Elk nadeel heb zijn voordeel!”.

PV Gouda neemt deel aan het Sportstimuleringsfonds.

Voor wie is de regeling en wat houdt de regeling in?

  • Er kan een (gedeeltelijke) vergoeding worden aangevraagd voor de contributie tot €250 en sportkleding/materialen tot €90 per jaar.
  • Ben je 18 jaar of ouder?
  • Woon je in Gouda? Moet je rondkomen van een minimum inkomen (tot 120% bijstandsnorm) of zit je in een vastgestelde schuldsanering?

Is je antwoord 3 x JA? Dan is het Volwassenenfonds er voor jou!

Wil je meer weten, neem contact op met het bestuur of klik dan op de volgende site:

https://mailchi.mp/7452828f1ab0/sportgouda-verenigingsnieuws-themanummer-volwassenenfonds-april-2021